PRIVACYBELEID

23 MAART 2023

INHOUD

1 HOE BEHEREN WIJ UW GEGEVENS?

 1. ALS U EEN DIGITALE BEZOEKER BENT.
 2. ALS U EEN ZAKENPARTNER BENT
 3. ALS U EEN BEZOEKER BENT VAN ONZE LOCATIE

2 VERSPREIDING VAN UW INFORMATIE

 1. ONZE ZAKENPARTNERS
 2. DERDE ONTVANGERS
 3. SERVICE PROVIDERS
 4. OVERHEIDSORGANEN OF WETSHANDHAVINGSINSTANTIES

3 OVERDRACHTEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE EN HET VK (EEA)

4 UW RECHTEN

5 VARIATIES

6 KINDEREN

7 BEWAARTIJD

8 INFORMATIE OVER ONS

9 EXTRA INFORMATIE

 

 

 

1 HOE BEHEREN WIJ UW GEGEVENS?

Dit deel bespreekt de bronnen en soorten persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, waarom wij dat doen en de rechtsgrondslag daarvoor.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende soorten personen:

– Sectie 1.1: Onze online bezoekers

– Sectie 1.2 Onze zakenpartners (deze sectie omvat huidige en toekomstige klanten, zakenpartners en leveranciers, die gezamenlijk worden aangeduid als zakenpartners.

– Sectie 1.3 Bezoekers van onze gebouwen (indien het legale organisaties zijn, omvat dit hun werknemers of vertegenwoordigers)

 

 

1.1. IN HET GEVAL DAT U EEN DIGITALE BEZOEKER BENT

A – Persoonlijke gegevensbronnen

B – Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

C – Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en wat zijn onze rechtsgronden om dit te doen?

 

A. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonsgegevens uit de volgende bronnen halen:

 1. rechtstreeks van u (bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op diensten die worden aangeboden op een website, mobiele toepassingen, evenementen, interactieve kiosken of sociale media, met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mail mailinglijsten, interactieve diensten, het plaatsen van materiaal of het aanvragen van aanvullende goederen of diensten);
 2. van uw apparaat of browser; en/of
 3. als u contact met ons opneemt, kunnen wij een verslag van die communicatie bewaren.

 

B. PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ KUNNEN VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

 1. naam
 2. gebruikersnaam
 3. adres
 4. geboortedatum
 5. e-mailadres
 6. besturingssysteem
 7. browsertype
 8. cookiegegevens
 9. voorkeuren voor online marketing en tracking
 10. IP-adres
 11. Locatie
 12. Gegevens die u ons verstrekt bij het indienen van materiaal of het aanvragen van onze diensten
 13. Antwoorden die u geeft als onderdeel van onze enquêtes, prijsvragen, spelletjes en andere interactieve diensten; en/of n. Bestellingen van producten, uitgegeven uitnodigingen voor evenementen en gekochte kaartjes
 14. Gedragsinformatie van online, web, apps, e-mail en sociale media, mits u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

C. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN WAT ZIJN ONZE RECHTSGRONDEN OM DIT TE DOEN?

In de onderstaande tabel verduidelijken wij de precieze zakelijke belangen die wij nastreven bij de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede de rechtsgrondslag waarop wij ons baseren.

 

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om WAT ZIJN ONZE WETTELIJKE RECHTVAARDIGINGEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?
U te voorzien van onze digitale diensten Beheer van toepassingen en websites

 

Accountbeheer Onze relatie creëren en onderhouden
Inzicht in de markt waarin wij opereren is in ons legitieme belang.

 

Management Communicatie

Managementrapporten

Accountbeheer

Ontdek het surfgedrag van onze digitale gebruikers en de prestaties van onze digitale diensten. Beheer van websites en toepassingen

Erken de markt waarin wij opereren.

Beveiliging beveiliging, risicobeheer en misdaadpreventie.

Management Communicatie

U per brief, telefoon, e-mail of andere elektronische middelen te informeren over onze producten, diensten en evenementen die voor u van belang kunnen zijn. Publiceren van onze producten en diensten.

Management Communicatie

Managementrapporten

Ontdek hoe onze producten en diensten kunnen worden gebruikt.

 

Inzicht in de markt waarin wij opereren is in ons legitieme belang.

Management Communicatie

Managementrapporten

Het delen van informatie met advertentiepartners (zoals Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Tripadvisor, Snapchat en TikTok). Publiceren van onze producten en diensten.

Management Communicatie

 

U gepersonaliseerde en gerichte advertenties te sturen op websites en sociale media op basis van uw voorkeuren, aankoopgeschiedenis en geregistreerd gedrag. Management Communicatie

Publiceren van onze producten en diensten.

Managementrapporten

Wanneer wij uw e-mail of andere digitale methoden gebruiken om marketinginformatie aan u door te geven, zullen wij uw voorafgaande toestemming krijgen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor bovengenoemde doeleinden, waaronder direct marketing, neem dan contact met ons op via hello@goavodka.com.

Wanneer wij cookies of soortgelijke technologie gebruiken, zullen wij uw voorafgaande toestemming krijgen indien dit wettelijk vereist is.

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden.

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, creatieve partners en filialen. Als u op een link naar een van deze websites klikt, dient u zich ervan bewust te zijn dat zij hun eigen privacyverklaringen of -beleid hebben. Lees hun privacyverklaringen of -beleid voordat u persoonlijke informatie aan deze websites verstrekt.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw persoonsgegevens worden behandeld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, verzoeken wij u geen informatie te verstrekken via deze website of applicatie.

 

1.2. ALS U EEN ZAKENPARTNER VAN ONS BENT

Dit gedeelte heeft betrekking op huidige en toekomstige klanten, zakenpartners en leveranciers, samen Zakenpartners genoemd. De informatie die wij verzamelen en verwerken over onze klanten is meestal van commerciële aard. Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen over werknemers, bestuurders, gevolmachtigden en andere personen die verbonden zijn aan onze huidige of toekomstige zakenpartners.

A – Persoonlijke gegevensbronnen

B – Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

C – Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en wat zijn onze rechtsgronden om dit te doen?

 

A. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonlijke informatie over u ontvangen uit de volgende bronnen:

 1. rechtstreeks van u,
 2. van een bedrijf dat u in dienst heeft (als u een werknemer van onze Zakenpartner bent), en
 3. van onze filialen.
 4. d. op netwerkevenementen die wij hebben georganiseerd, gesponsord of bijgewoond; en/of
 5. e. via openbaar beschikbare bronnen (bijvoorbeeld de website van uw bedrijf of social media sites).

 

B. PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ KUNNEN VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen van werknemers, ambtenaren, gevolmachtigde ondertekenaars of andere verwante personen van onze Zakenpartners:

 1. Naam
 2. Foto (fotografie) – Tijdens onze GOA Vodka evenementen
 3. bedrijfsadres
 4. zakelijk e-mailadres
 5. zakelijk telefoonnummer
 6. zakelijk faxnummer
 7. werktitel of functie
 8. zakelijke bankgegevens
 9. geboortedatum
 10. communicatietaal
 11. beginpunt van de interactie
 12. classificatie als zakenpartner (bv. leverancier, huidige of potentiële klant); en/of
 13. informatie over het systeemgebruik van GOA Vodka, indien leveranciers of zakenpartners toegang hebben tot de systemen van GOA Vodka.

 

C. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN WAT ZIJN ONZE RECHTSGRONDEN OM DIT TE DOEN?

In de onderstaande tabel verduidelijken wij de precieze zakelijke belangen die wij nastreven bij de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede de rechtsgrondslag waarop wij ons baseren.

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om WAT ZIJN ONZE WETTELIJKE RECHTVAARDIGINGEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?
onze producten of diensten aan u te leveren of uw producten of diensten te ontvangen

 

Onze contractuele verantwoordelijkheid (ongeacht of u in uw persoonlijke hoedanigheid of als zelfstandige handelaar handelt): Onze contractuele en wettelijke verplichtingen tijdig en efficiënt nakomen.

Onze oprechte interesse: Management Communicatie

Om onze contractuele en wettelijke verplichtingen tijdig en efficiënt nakomen (indien u een rechtspersoon bent)

Onze relatie creëren en onderhouden

 

Onze contractuele verantwoordelijkheden (ongeacht of u als enige handelaar of op persoonlijke titel optreedt):

Onze contractuele en wettelijke verplichtingen tijdig en efficiënt nakomen.

 

Onze legitieme belangen zijn de volgende:

Managementrapporten

Inzicht in de markt waarin wij actief zijn

Rechtsvorderingen instellen of verdedigen

onze contractuele en wettelijke verplichtingen tijdig en efficiënt nakomen (indien u een rechtspersoon bent)

Bekijk hoe onze producten en diensten worden of kunnen worden gebruikt. Uw toestemming of ons redelijk belang *:

Begrijpen de markt waarin wij opereren.

Ontdek het surfgedrag van onze digitale gebruikers en de prestaties van onze digitale diensten. Beheer van websites en toepassingen

Begrijpen de markt waarin wij opereren.

Beveiliging

 

beveiliging, risicobeheer en misdaadpreventie.

Management Communicatie

U per brief, telefoon, e-mail of andere elektronische middelen te informeren over onze producten, diensten en evenementen die voor u van belang kunnen zijn. Publiceren van onze producten en diensten.

Management Communicatie

Ontdek hoe onze producten en diensten kunnen worden gebruikt.

 

Inzicht in de markt waarin wij opereren is in ons legitieme belang.

Management Communicatie

U per brief, telefoon, e-mail of andere elektronische middelen te informeren over onze producten, diensten en evenementen die voor u van belang kunnen zijn.

 

Publiceren van onze producten en diensten.

Management Communicatie

Onze communicatie- en reclamecampagne zal uw foto (video of beelden) van evenementen benutten. Publiceren van onze producten en diensten.

 

Controle van uw leeftijd bij GOA Vodka-evenementen om na te gaan of de leeftijdsgrenzen voor alcoholconsumptie worden nageleefd. Naleving van de wetgeving is in ons legitieme belang.

 

* Wij zullen uw voorafgaande toestemming krijgen als dat wettelijk vereist is.

Als u er bezwaar tegen hebt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden, met inbegrip van direct marketing, neem dan contact met ons op via hello@goavodka.com.

Wanneer wij uw e-mail gebruiken om u marketinginformatie te sturen, zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen, zoals vereist door de wet.

 

1.3. ALS JE NAAR ONZE LOCATIE KOMT,

A – Persoonlijke gegevensbronnen

B – Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

C – Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en wat zijn onze rechtsgronden om dit te doen?

 

A. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw persoonlijke informatie rechtstreeks van u ontvangen of uit de bestanden van onze systemen (als wij evenementen toevoegen moet de A B C worden overgenomen van de digitale bezoeker hierboven).

 

B. PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ KUNNEN VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

 1. Naam
 2. Achternaam
 3. Geboortedatum
 4. E-mailadres
 5. Adres
 6. Contactgegevens van het bedrijf
 7. Organisatie
 8. Rol
 9. Bezoektijd en -datum; en/of
 10. Beeld (bijvoorbeeld van CCTV-camera’s in onze gebouwen, wanneer deze worden gebruikt)

 

C. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN WAT ZIJN ONZE RECHTSGRONDEN OM DIT TE DOEN?

In de onderstaande tabel leggen wij uit welke precieze bedrijfsdoelstellingen wij nastreven en op welke juridische rechtvaardigingsgronden wij ons baseren bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor/om WAT ZIJN ONZE WETTELIJKE RECHTVAARDIGINGEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?
Beveiliging

 

Beheer van beveiliging, risico’s en misdaadpreventie Onze contractuele en wettelijke verplichtingen tijdig en efficiënt nakomen (indien u een rechtspersoon bent)

 

Hou bij wie er in ons gebouw komt.

 

Management Communicatie

 

U per brief, telefoon, e-mail of andere elektronische middelen te informeren over onze producten, diensten en evenementen die voor u van belang kunnen zijn. Management Communicatie

Publiceren van onze producten en diensten.

 

 

 

Wanneer wij uw e-mail gebruiken om u marketinginformatie te sturen, zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen, zoals vereist door de wet. Als u er bezwaar tegen heeft dat wij uw contactgegevens voor deze doeleinden gebruiken, neem dan contact met ons op via hello@goavodka.com.

 

 

 

2. VERSPREIDING VAN UW INFORMATIE

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden.

Wij gebruiken veilige middelen om persoonlijke informatie te verzenden.

Gegevens die wij verzamelen kunnen ook worden verwerkt door werknemers die met of voor ons werken buiten de EER, of door een van onze verwante organisaties, leveranciers of dienstverleners.

 

2.1 ONZE ZAKENPARTNERS

Wij kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven aan onze filialen, die ze kunnen gebruiken voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden. Als gevolg daarvan zijn zij samen met ons gezamenlijke gegevensbeheerders van uw gegevens. Onze filialen, als gegevensbeheerders, zullen uw gegevens behandelen in overeenstemming met de GDPR en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

2.2 ONTVANGERS VAN DERDEN

– Indien vereist door de wet en soortgelijke wettelijke bekendmakingen, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

– Als onderdeel van een fusie, verkoop of vermogensoverdracht.

– Dergelijke derden aan wie wij uw toestemming hebben gegeven om uw Persoonsgegevens vrij te geven.

2.3 DIENSTVERLENERS DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET IN DE BOVENSTAANDE PUNTEN BESCHREVEN DOEL

Onze dienstverleners gebruiken uw persoonsgegevens voor gegevensanalyse, marketing en het promoten van onze producten en diensten aan u. Onze reclame- en promotieagenten en consultants, zoals leveranciers van websitehosting, voeren namens ons marketingcampagnes of e-mailmailings uit, of beoordelen of evalueren ons gegevensverzamelingsproces of de vervulling van onze klantenservice. Wij zorgen ervoor dat elke dienstverlener die wij inhuren zich houdt aan de verplichtingen inzake gegevensbescherming, uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons verwerkt en ze niet voor eigen doeleinden gebruikt.

2.4 ORGANEN BELAST MET WETSHANDHAVING OF BESTUUR

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken zoals toegestaan door de wet om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van personen, schending van onze Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of zoals vereist door de wet.

 

 

 

 

3. OVERDRACHTEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE EN HET VK (EEA)

Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER en het VK (waaronder EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen vallen), doen wij dat alleen met een van de volgende waarborgen:

a. de doorgifte geschiedt naar een niet-EER-land dat een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie heeft ontvangen; b. de doorgifte valt onder een contractuele overeenkomst die de GDPR-vereisten dekt met betrekking tot doorgifte naar landen buiten de EER en het VK; c. de doorgifte geschiedt naar een organisatie waarvoor bindende bedrijfsvoorschriften zijn goedgekeurd door een EU-gegevensbeschermingsautoriteit; of d. de doorgifte geschiedt naar een organisatie in de VS die is gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild.

U kunt een kopie krijgen van elk relevant document met betrekking tot de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EU en het VK door contact met ons op te nemen via hello@goavodka.com.

 

 

 

4. UW TAKEN

U hebt het recht om bij ons informatie op te vragen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens beheren, om toegang te krijgen tot kopieën van alle persoonsgegevens die door ons worden bewaard, en om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, gecorrigeerd of verwijderd uit onze systemen, zoals vereist door de lokale wetgeving.

U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, de verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken.

Wij nemen geen beslissingen die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering.

Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te gebruiken, zodat wij bijvoorbeeld uw elektronische contactgegevens kunnen gebruiken om u marketing e-mails te sturen, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat zelfs als u uw toestemming intrekt, wij nog steeds de door u gegeven toestemming kunnen gebruiken als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens vóór uw intrekking.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens als wij hebben verklaard dat wij handelen in onze legitieme zakelijke belangen. Wij hebben onze legitieme belangen besproken in de paragrafen onder “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en wat zijn onze rechtsgrondslagen daarvoor?” hierboven.

Als u een van uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via hello@goavodka.com.

 

 

 

5. VARIATIES

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen door deze pagina bij te werken. Eventuele wijzigingen in onze verwerking zullen van kracht worden binnen een redelijke termijn nadat het gewijzigde Privacybeleid is geplaatst, zodat u de tijd hebt om te beoordelen of u het eens bent met de wijzigingen.

 

 

 

6.KINDEREN

Deze website is uitsluitend bedoeld voor volwassenen. Wij vragen niet opzettelijk om informatie van kinderen of personen onder de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken, noch promoten of richten wij bewust onze websites, producten of diensten op minderjarigen of personen onder de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken.

Indien wij vernemen dat een bezoeker van onze websites een kind is of jonger is dan de wettelijke leeftijd om te drinken in het land of ander gebied waar hij of zij zich bevindt op het moment van registratie en zich heeft geregistreerd zonder geverifieerde ouderlijke toestemming, zullen wij zijn of haar persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen.

 

 

 

7. BEWAARTIJD

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen bewaren en verwerken zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld in verband met uw relatie met ons, tenzij wij een wettelijk recht of verplichting hebben om de gegevens langer te bewaren, of de gegevens nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

 

 

8. CONTACTINFORMATIE

GOA Vodka, Ekkersrijt 4204, 5692 DE Son, Nederland is de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en alle uitvoeringswetten (de “GDPR”). Wanneer u onze websites bezoekt, is de gegevensbeheerder GOA Vodka, die in Nederland is geregistreerd onder ondernemingsnummer 84421657. Ekkersrijt 4204, 5692 DE Son, Nederland is onze maatschappelijke zetel. NL863205094B01 is ons BTW-nummer.

Als u een klant of een potentiële klant van ons EU-bedrijf bent, of een persoon die verbonden is aan een van onze huidige of toekomstige klanten, is GOA Vodka, die contractuele of zakelijke contacten met onze klant heeft, de toepasselijke verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens. Als u in een andere hoedanigheid met ons EU-bedrijf samenwerkt (bijvoorbeeld om uw diensten te leveren), is GOA Vodka uw gegevensbeheerder.

Als u contact met ons wilt opnemen, stuur dan een e-mail naar hello@goavodka.com.

 

 

 

9. EXTRA INFORMATIE

“Wij” of “ons” verwijst naar GOA Vodka, gevestigd te Ekkersrijt 4204, 5692 DE Son, Nederland, in dit privacybeleid en de bijbehorende gebruiksvoorwaarden voor de website en het cookiebeleid.